Lid van:

Geregistreerd bij:

Tarieven

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de individuele- en de relatietherapie vanuit de aanvullende verzekeringen. Het bedrag hiervoor is afhankelijk van de verzekeraar waarbij u bent aangesloten. Voor de aanvullende verzekering is geen verwijzing door de huisarts nodig. Meestal geven de zorgverzekeraars de betreffende informatie op hun website onder Alternatieve Geneeswijzen. Vaak heeft u te maken met vaststaand bedrag dat per consult/sessie wordt vergoed. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren naar de vergoeding voor de therapie.

Zie verder de website: nvpa.nl onder het kopje 'Verzekeringen'.

Het is ook mogelijk om via uw werkgever en het UWV voor een tegemoetkoming in de kosten in aanmerking te komen.

Indien de sessies worden vergoed:

De intake duurt een half uur en is gratis, een vervolgsessie duurt een uur.

Het tarief voor de individuele therapie 70 euro per uur en 90 euro voor de relatietherapie. U krijgt een factuur mee om deze te declareren bij uw zorgverzekering.

Indien de sessies niet worden vergoed:

De intake duurt een half uur en is gratis, een vervolgsessie duurt een uur.

Mocht de therapie niet worden vergoed, dan is het tarief voor de individuele therapie 50 euro per uur en 70 euro voor de relatietherapie. U krijgt dan een aangepaste factuur die u niet kunt declareren bij uw zorgverzekering.

PIN aanwezigU betaalt na afloop van iedere sessie contant (PIN automaat aanwezig).

 
T 072 5641627 | M 06 14383666 | info@praktijkjverbeek.nl