Lid van:

Geregistreerd bij:

Werkwijze relatietherapie Heerhugowaard Alkmaar

WERKWIJZE: KORTDURENDE RELATIETHERAPIE

Na aanmelding (via de mail/ mobiel) wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met beide partners. In dit gesprek wordt door beiden duidelijk gemaakt wat het probleem is en hoe er op dit moment mee om wordt gegaan. Ook wordt door beide partners verteld wat er mogelijk veranderd dient te worden. Daarnaast wordt uitgesproken wat de verwachtingen zijn van de relatietherapie.

Het tweede en derde gesprek in de relatietherapie zijn individuele gesprekken van beiden een half uur. Tijdens deze gesprekken wordt gekeken en ervaren hoe de partners afzonderlijk het probleem zien, hoe hij of zij dit beleeft en wat hij/zij verwacht van de relatietherapie. Daarnaast kan een individuele problematiek te negatief doorwerken in de relatie. Ik bekijk of dit het geval is en kom daar indien noodzakelijk op terug.

Aan de hand van de gezamenlijke intake en de individuele intakes maak ik een behandelplan, waarin onder meer een beschrijving wordt gegeven van de klacht(en), van de werkdoelen en hoe aan de hulpvraag (de doelen) gewerkt gaat worden.

 
T 072 5641627 | M 06 14383666 | info@praktijkjverbeek.nl