Lid van:

Geregistreerd bij:

Wanneer relatietherapie

Wanneer relatietherapie?

 • Als er steeds ruzie is of ontstaat.
 • Als u er beiden niet meer uit komt.
 • Als er ruzie is om de kleinste zaken.
 • Als u langs elkaar heen leeft en anders wil.
 • Als je niet jezelf kunt zijn.

 • Als er niet meer met elkaar wordt gesproken.
 • Eenzaamheid ervaren in aanwezigheid van uw partner.
 • Het gevoel hebben dat u wordt gecontroleerd.
 • Als u meer ruimte voor zelfverwerkelijking nodig heeft.
 • Als u angst heeft dat uw partner weggaat.

 • Als u zich ongelukkig voelt in uw relatie.
 • Als u vindt dat uw relatie in een sleur zit.
 • U wilt gewoon de communicatie met uw partner verbeteren.
 • Als u steeds weer in conflict raakt met u partner.
 • Willen onderzoeken of we nog verder kunnen/willen gaan.

 • U moet altijd het initiatief nemen.
 • Wel verder willen, maar niet weten hoe.
 • Als u zich niet (meer) gesteund voelt door uw partner.
 • Als u het gevoel heeft dat u nooit iets goed kan doen.

 
T 072 5641627 | M 06 14383666 | info@praktijkjverbeek.nl