Lid van:

Geregistreerd bij:

Relatietherapie sessies Heerhugowaard Alkmaar

DE RELATIETHERAPIE BIJEENKOMSTEN (SESSIES)

De sessies duren een uur. Gedurende de therapie wordt er gekeken naar de interactie en de persoonlijke behoefte in relatie tot elkaar en hoe een ieder zich daartoe verhoudt.

Het kan zijn dat u klaar bent met 4 sessies, soms zijn er meer sessies nodig. Dit beweegt zich tussen de 4 en de 7 sessies. Er kan gewerkt worden met huiswerk, als voorbereiding voor de volgende sessie. Is deze ruimte er niet, dan wordt het werk gewoon tijdens de sessie gedaan. Tussentijds wordt nagegaan hoe de partnercommunicatie verloopt, er wordt ingegaan op de dagelijkse uitvoering daarvan.

 
T 072 5641627 | M 06 14383666 | info@praktijkjverbeek.nl