Lid van:

Geregistreerd bij:

Integratief

Er zijn vele scholen en richtingen van therapie, dus vele vormen. Elke richting van therapie heeft zijn eigen mensbeeld en visie en van daaruit de eigen behandelmodellen en technieken. Therapie is dan ook vaak aanbod gestuurd: je moet als cliŽnt met jouw probleem passen bij een therapeutische richting. Dit maakt het er niet gemakkelijker op, want hoe weet je nu als cliŽnt of je aanklopt bij de juiste richting van therapie met de juiste aanpak voor jouw probleem?

Het antwoord hierop is de integratieve psychotherapie. Bij deze vorm van therapie staat de cliŽnt centraal. De behandeling wordt niet beperkt door een bepaalde zienswijze of een methodiek. De mens vertegenwoordigt namelijk alle bestaansgebieden (fysiek, mentaal, spiritueel, sociaal, gedragsmatig en emotioneel) en daarom staat de mens centraal in deze vorm van therapie.

Als therapeut neem ik de oorzaken en gevolgen allemaal op in een persoonlijk behandelplan. Dit wordt aangeboden binnen de denk- en gevoelswereld van de cliŽnt.

 
T 072 5641627 | M 06 14383666 | info@praktijkjverbeek.nl